Ideiglenes foglalkoztatásra vonatkozó általános kereskedelmi feltételek (továbbiakban: ABZ) / Kiadás: 2015. február

1.    Preambulum

1)    Binder Industrieanlagenbau GesmbH munkaerő rendelkezésre bocsátásáról szóló osztrák törvény (továbbiakban: AÜG) értelmében ideiglenesen foglalkoztatottjaira kizárólag jelen „Ideiglenes foglalkoztatásra vonatkozó általános kereskedelmi feltételek“ vonatkoznak.
2)    Kölcsönbeadó üzleti feltételei csak akkor érvényesek, ha egyedi esetben kölcsönvevő írásban kifejezetten elismeri azokat. Kölcsönbeadó levelezésében az üzleti feltételekre utálás szintén nem jelenti kölcsönbeadó üzleti feltételeinek utólagos elismerését kölcsönvevő részéről.
3)    Ideiglenes foglalkoztatottak alkalmazásának feltétele az, hogy kölcsönbeadó rendelkezzen SCC/SCP szerinti tanúsítással.


2.    Fogalmak

1)    Kölcsönvevő = Megbízó
    (Cég nevét és címét lásd keret-megrendelésben).
2)    Kölcsönbeadó = Megbízott
    A megrendelés szerinti szolgáltatások teljesítésére kötelezett jogi személy.
3)    Megrendelés / Keret-megrendelés = A kölcsönvevő és a kölcsönbeadó közötti megállapodás a kölcsönbeadó által nyújtandó szolgáltatásokról.
4)    Ideiglenesen foglalkoztatott = Kölcsönzött munkavállaló
    Kölcsönbeadó munkavállalója.


3.    Jogi előírások

Megbízott elismeri, hogy jelen szerződéses viszonnyal kapcsolatos törvényi, különösen AÜG, a külföldi foglalkoztatásról szóló törvény, a vonatkozó adójogi és társadalombiztosítás jogi, különösen a bér- és szociális dömping elleni törvény rendelkezéseket ismeri és betartja, továbbá, hogy a törvényi rendelkezések megszegése esetén Megbízót erre vonatkozóan kártalanítja.


4.    Szerződés alapja

A szerződés alapját a keret-megrendelés képezi jelen ABZ-vel együtt.
A projektspecifikus feltételeket és követelményeket, pl. szakértelmet, foglalkoztatás helyét, munkaidőket, speciális feladatokat, dokumentumokat / igazolásokat a mindenkori személyi lehívások részletesen meghatározzák.


5.    Személyzet lehívása

A személyzet lehívása kizárólag az árjegyzékben feltüntetett személyek által történik.


6.    Szakértelem

A megrendelt vagy lehívott szükséges szakértelmet minden esetben figyelembe kell venni. A személyzet kiválasztását kölcsönbeadó végzi a mindenkori lehívásban és a keret-megrendelés feltételeiben meghatározott követelményeknek megfelelően.

1)    Segédmunkás (H)
    … képesítés nélküli ideiglenes foglalkoztatottak, melyek a szükséges tevékenységi területen alapismeretekkel és gyakorlattal rendelkeznek (pl. a csőszerelő segédmunkásnak gyakorlattal kell rendelkezni a csővezetékek lefektetésében, villamosipari segédmunkásnak villamosipari gyakorlattal kell rendelkezni). Nem fogadunk el ‚pályamódosítókat’, ha ettől eltérően nem állapodunk meg előzetesen a személyi igények meghatározásánál.
 
Idetartoznak azok a szerelők és hegesztők, melyek a szakember besoroláshoz szükséges szakértelemmel nem vagy nem megfelelő mértékű szakértelemmel rendelkeznek. Kölcsönbeadó tájékoztatása után az ideiglenes foglalkoztatottat a mindenkor szükséges szakértelem alapján segédmunkássá soroljuk vissza.

2)    Gépszerelő (M)
.... a követelményeknek megfelelő végzettséggel (szakmunkás bizonyítvány, ...) és gyakorlattal kell rendelkezni. A gépszerelőnek képesnek kell lenni az építkezésen a szükséges munkákat önállóan elvégezni (pl. villanyszerelő, géplakatos, vízvezeték-szerelő, tartály-szerelő, darukezelő, gépkezelő...). A képzettséget igazoló dokumentumokat német nyelven vagy lefordított és hitelesített formában kell rendelkezésre bocsátani, ellenkező esetben a képzettséget igazoló dokumentumok nem igazolják a szakképzettséget; a foglalkoztatottat segédmunkás fokozatba soroljuk.

3)    Minősített hegesztő (S)
… hegesztő tanúsítással rendelkező ideiglenes foglalkoztatottak. A foglalkoztatás megkezdése előtt a személyzetet elosztó illetékesnek be kell mutatni az aktuálisan érvényes hegesztő tanúsítás eredeti példányát és a megfelelő egészségügyi igazolást (a mindenkori hegesztőeljárásnak megfelelő hegesztési füstre, esetlegesen nikkelre és krómra vonatkozóan). Új minősített hegesztő foglalkoztatásának előfeltétele, hogy a nálunk végzett kézügyességi teszt eredménye pozitív legyen.

4)    Művezető (VA)
Rendelkezik a vonatkozó szakmai ismeretekkel és készségekkel, továbbá az építkezésen minimum 3 dolgozót irányít. A művezetőt az írásbeli személyi igényben művezető minőségben kell lehívni.

Minden szakértelemre (részleges kivételek a segédmunkásokra vonatkozóan) egyformán vonatkozik:
a)    szakképzettség;
b)    bizonyítható végzettség a mindenkori szakmában a lehívás adatainak megfelelően;
c)    átfogó és több éves tapasztalat a szükséges foglalkoztatási területen;
d)    önálló munkavégzés;
e)    kifogástalan hírnév, fegyelmezett magatartás, flexibilitás, felkészültség, megbízhatóság;
f)    jó német nyelvtudás.
g)    A kölcsönbeadó köteles a személyzetet elosztó illetékesnek két napon belül bemutatni a kölcsönadott minősített hegesztőkre vonatkozó érvényes hegesztő tanúsítás eredeti példányát.

Minősített hegesztők kézügyességének tesztelése:
A minősített hegesztőknek az építkezéseken folytatandó hegesztői munka megkezdése előtt kapfensteini vagy zwentendorfi telepünkön végrehajtott kézügyességi teszten pozitív eredményt kell elérni. Ha a kézügyességi teszt eredménye negatív, 200 EUR plusz áfa átalánydíjat számolunk fel a kölcsönbeadónak vagy az összeget a következő számlából automatikusan levonjuk.

Hegesztő tanúsítvány:
A hegesztő tanúsítvánnyal kapcsolatos költségek alapvetően kölcsönbeadót terhelik.


7.    A munkavégzés végrehajtása

Az ideiglenes foglalkoztatottak munkabeosztása, ill. koordinálása kölcsönvevő feladata.
Kölcsönvevő jogosult az ideiglenes foglalkoztatottakat szükség esetén bizonyos esetben a megrendelt szakértelmet igénylő munkakörtől eltérő más munkakörbe helyezni.


8.    Munkabiztonság

1)    Ideiglenes foglalkoztatottak köteles betartania az építkezésen kölcsönvevő érvényes ellenőrzési, balesetmegelőzési és egyéb előírásait és a munka megkezdése előtt kötelesek igazolni, hogy részt vettek kölcsönvevő megfelelő oktatásán.
2)    A biztonsági előírások hatékony megvalósításának érdekében kölcsönbeadó rendszeres időközönként megbeszéléseket folytat, a munkabiztonság javításának érdekében tapasztalatcserét folytat kölcsönvevő biztonsági megbízottaival. A mindenkori intézkedéseket, pl. biztonsági programokat és oktatásokat, elsősegélynyújtó tanfolyamokat, a biztonsági intézkedések megsértésével kapcsolatos közleményeket, kiszabott büntetéseket és a baleseti statisztikát érintettek közösen valósítják meg.
3)    Kölcsönbeadó 10 ideiglenes foglalkoztatotthoz képzett elsősegélynyújtót bocsát rendelkezésre.
4)    Kölcsönbeadó biztosítja, hogy az ideiglenesen foglalkoztatottak a távoli foglalkoztatási helyekre időben megérkezzenek és kipihent állapotban jelenjenek meg a munkahelyen.
5)    A biztonságtechnikai előírások megszegésével kapcsolatosan felmerülő költségek kölcsönbeadót terhelik.
6)    Kölcsönvevő munkaterületén teljes alkohol- és drogfogyasztási tilalom van érvényben. Ha a műszakot megkezdő személy alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer befolyása alatt áll, kiutasítjuk a munkahelyről.
7)    A biztonsági tanfolyamok és oktatások célja elsődlegesen a személyi biztonság és egészség védelme, ezek költsége kölcsönbeadót terheli.


9.    Kölcsönbeadó kötelezettségei

1)    Kölcsönbeadó kölcsönadónak csak gondosan felkutatott és a szükséges szakképzettséggel rendelkező ideiglenes foglalkoztatottakat bocsát rendelkezésre a lehívásnak megfelelő határidőben. Felel a nem megfelelő választásának következtében keletkezett személyi és anyagi károkért.
2)    Kölcsönbeadó köteles az ideiglenes foglalkoztatottakra megfelelő felelősségbiztosítást kötni.
3)    Kölcsönbeadó köteles a szükséges munkaegészségügyi (ismétlő) vizsgálatok igazolását kölcsönvevőnek díjmentesen bemutatni. Minden ideiglenes foglalkoztatottra vonatkozóan el kell végezni a zajalkalmassági vizsgálatot, annak igazolását felszólításra be kell mutatni. Kölcsönbeadó köteles kölcsönvevőnek bemutatni az ideiglenes foglalkoztatottak szükséges szabványoknak és a mindenkori foglalkoztatás helyének megfelelő aktuális egészségügyi alkalmassági igazolását.
4)    Kölcsönbeadó köteles az egyenlő elbánásról és egyenlőség elvéről szóló törvények, kölcsönvevő megfelelőségi irányelveinek rendelkezéseit betartani és igazolni azok tudomásulvételét.
5)    Kölcsönbeadó vállalja, hogy ideiglenes foglalkoztatottaknak méltányos, helyileg szokásos, ill. kollektív szerződésben meghatározott díjazást fizet és a társadalombiztosítási járulékokat és adókat előírás szerint és határidőben megfizeti.
6)    Kölcsönbeadó vállalja, hogy az ideiglenes foglalkoztatottakat a foglalkoztatási országban előírás szerint bejelenti (pl.: Ausztriában  BMF ZKO részére).
7)    Kölcsönbeadó vállalja, hogy nem csábítja el kölcsönvevő alkalmazottait vagy azon személyeket, melyeket versenytársa alkalmaz kölcsövevőnél.
8)    Kölcsönbeadó vállalja, hogy a kölcsönvevőnek rendelkezésre bocsátott személyzetet kölcsönvevő írásbeli hozzájárulása nélkül nem vonja el, vagy más módon nem alkalmazza. Fentiek be nem tartása esetén esetenként és személyenként 5000 EUR mértékű kötbér megfizetése esedékes.


10.     Munkaidő

1)    A személyzet igény és szükség szerint több műszakos (különböző műszakmodellek, éjszakai munka, stb.), tíz napos munkarendben dolgozik, túlmunkát és túlórát végez. A pontos munkaidő modelleket kölcsönvevő építésvezető határozza meg.
2)    A heti munkaidőt az építkezés mindenkori rendje határozza meg, normál esetben heti 50 óra.
3)    A heti munkaidő (munkanapok) hétfőtől szombatig tart 06.00-tól 20.00 óráig. 50%-os túlórák ebben az időszakban csak a befejezett 50. munkaóra után, a 100%-os túlórák 20.00 és 06.00 óra között, vasár- és ünnepnapokon kerülnek elszámolásra.
4)    Az éjszakai pótlékokat tartalmazzák az óradíjak, de az esetleges műszakpótlékokat külön kell elszámolni.
5)    Elsődlegesen a foglalkoztatási országban érvényes munkajogi rendelkezések a mérvadók. Ünnepnapok a foglalkoztatás országában érvényes törvényben meghatározott ünnepnapok.


11.     Szállítandó dokumentumok

Kölcsönvevő felszólítására kölcsönbeadó köteles a szükséges tanúsítványokat és egyéb igazolásokat díjtalanul igazolni.

Kölcsönbeadó közvetlenül szerződéskötés előtt átadja kölcsönvevő személyzetet elosztó illetékesének az alábbi dokumentumokat:

1)    érvényes munkaerő-kölcsönzési engedélyt és aktuális cégkivonatot
2)    felelősségbiztosítás igazolását a biztosítási igazolás bemutatásával a személyi, anyagi, vagyoni és tevékenységi károkra meghatározott fedezeti összeg megadásával
3)    kölcsönbeadó SCP / SCC tanúsítványait
4)    fizetőképességgel kapcsolatos információkat (KSV vagy egyéb arra feljogosított szervezet igazolása)

és a foglalkoztatás megkezdése előtt az alábbi dokumentumokat:
5)    külföldi ideiglenes foglalkoztatottak foglalkoztatása esetén a külföldi jog szerinti érvényes engedélyeket
6)    havi rendszerességgel a pénzügyi hatóság és betegbiztosítók negatív igazolását
7)    hiánytalanul kitöltött és kölcsönbeadó és ideiglenes foglalkoztatott által aláírt átadási és nyilvántartó lapot az aktuális személyi adatokkal együtt. A szükséges átadási és nyilvántartó lap hiánya esetén 50 EUR átalánydíjat számolunk el személyenként
8)    A megrendelt szakértelemhez szükséges dokumentumokat, munkaegészségügyi igazolásokat, képzettséget igazoló okmányokat, pl. hegesztő tanúsítások eredeti példányait, útlevél másolatát, beteglapok másolatát, stb. német nyelven
9)    Az ideiglenes foglalkoztatott dokumentumait / adatait munkavállalási és tartózkodási engedély igényléshez / bejelentési kötelezettséghez (belépési engedély). Ideiglenes foglalkoztatottak kötelesek a "Zi" 5 és 10 dokumentumokat is eredetiben maguknál tartani, kölcsönvevő képviselőinek és / vagy ellenőrző szervek felszólítására azokat bemutatni. Az építkezésre irányított és megfelelő dokumentumokkal nem rendelkező ideiglenes foglalkoztatottat díjazás nélkül haladéktalanul visszaküldjük és az ezzel kapcsolatosan keletkező költségek és büntetések kölcsönbeadót terhelik
10)    Ideiglenes foglalkoztatott társadalombiztosítási igazolása A1 nyomtatványon vagy betegbiztosító kártyával (E-Card)
11)    Fent felsorolt feltételek nem teljesítése kölcsönbeadó által feljogosítja kölcsönvevőt a szerződés rendkívüli felmondására.


12.     Személyzet visszahelyezése

Az ideiglenes foglalkoztatott bármikor visszahelyezhető, kölcsönvevő nem köteles indokolni annak okát, a visszahelyezés időbeli korlátozás nélkül végrehajtható. Kölcsönvevő megkísérli a három napos visszahelyezési időt betartani, de a határidő betartása nem kötelező jellegű.


13.     Személycsere

1)    Kölcsönvevő jogosult fenti okok alapján az ideiglenes foglalkoztatottak határidő előtti, azonnali cseréjét követelni:
a)    nem megfelelő képzettség, ill. hiányos nyelvtudás esetén
b)    szándékosan vagy gondatlanul okozott kár esetén
c)    igazolatlan munkahelyi hiányzás vagy késés esetén
d)    a munkahelyen alkoholos vagy kábítószer által befolyásolt állapotban megjelenés esetén
e)    nem megfelelő magatartás esetén
f)    a foglalkoztatási ország szokásainak és illemszabályaink megsértése esetén
g)    ha kölcsönbeadó nem teljesíti szerződésben meghatározott és törvényben előírt kötelezettségeit
h)    az általánosan érvényes vagy az építkezésen érvényes speciális biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén
i)    nem előírás szerinti biztonsági felszerelés használata és munkaruházat viselése esetén
j)    betegség / baleset során bekövetkezett munkaképtelenség esetén

2)    Kölcsönvevő felszólítására kölcsönbeadó megfelelő munkerőt bocsát rendelkezésre, a kicserélendő ideiglenes foglalkoztatottak utazással kapcsolatos költsége kölcsönbeadót terhelik.
3)    Fent felsorolt okokból történő határidő előtti jogos visszahelyezés esetén a foglalkoztatás kezdete utáni három napon belül (utazást nem számítva) kölcsönbeadó viseli az új foglalkoztatással kapcsolatosan keletkezett költséget.


14.     Kölcsönbeadó külön kötelezettségei

1)    Kölcsönvevőnél megkezdendő munka előtt kölcsönbeadó az ideiglenes foglalkoztatottak részére oktatást tart az általános biztonsági előírásokra vonatkozóan.
2)    Az előírt munkaruházat és a személyi védőfelszerelés (PSA), munkaruha, esővédő és téli ruházat, kesztyű, védőlábbeli, védősisak, hegesztő pajzs (hegesztőknél), védőszemüveg, stb. rendelkezésre bocsátása. Magas hőmérsékletű üzemekben és acél- / olaj- / műanyag- / vegyiparban való foglalkoztatás esetén égésgátló kivitelű védőfelszerelés viselése kötelező. A munkaruházatot (munkakabátot, -nadrágot, télikabátot) kölcsönvevővel folytatott előzetes megállapodás alapján az aktuális árlista alapján kell beszerezni.
3)    Kölcsönbeadó biztosítja, hogy az ideiglenes foglalkoztatott személyzet a foglalkoztatás helyén ne legyen megkülönböztetve a munkaruházaton elhelyezett reklám- vagy céglogóval.
4)    Szállítás a szállásról az építkezésre és vissza napi rendszerességgel.
5)    Költségtérítések fizetése.
6)    Egészségügyi ellátás (fogászati ellátást is beleértve), kórházi tartózkodás, gyógyszerek költsége, stb.
7)    Baleseti biztosítás kötése (külföldi foglalkoztatás esetén visszaútra is).
8)    Halálesetkor a holttest hazaszállítása.
9)    Kéziszerszámok biztosítása.
10)    Szállás és ellátás biztosítása a foglalkoztatási országban.

Fent felsorolt szolgáltatásokat és költségeket a díjtételek tartalmazzák.


15.     Betegség, baleset, szabadság:

1)    Ideiglenes foglalkoztatott betegség vagy baleset miatti munkahelyi hiányzása, akadályoztatása esetén kölcsönbeadót semmiféle díjazás nem illeti meg. A balesetet haladéktalanul jelenteni kell az illetékes munkahelyi feljebbvalónak. A késedelmesen bejelentett baleset nem tekinthető munkahelyi balesetnek. Baleset esetén kölcsönvevő baleseti jelentés készít. Általánosan érvényes, hogy ha ideiglenesen foglalkoztatott nem jelenik meg a munkahelyen legkésőbb 08.00 óráig, az eseményt még ugyanazon a napon jelenteni kell az illetékes építésvezetőnek.
2)    Szabadság csak kölcsönvevő építésvezetőjének jóváhagyásával vehető igénybe. Az igénybe vett szabadságok és egyéb hiányzások idejére nem jár díjazás.


16.     Szerszámok és eszközök

1)    Kölcsönvevő idegenes foglalkoztatott részére rendelkezésre bocsátja a foglalkoztatáshoz szükséges szerszámokat / eszközöket (a kéziszerszámok kivételével).
2)    Ideiglenes foglalkoztatott köteles a szerszámot / eszközt a legnagyobb gondossággal kezelni. Ideiglenes foglalkoztatott és kölcsönbeadó felelnek a rendelkezésre bocsátott szerszám /eszköz sérüléséért, tönkremeneteléért.
3)    Biztosítani kell a szerszám / eszköz biztonságos tárolását, eltulajdonítás elleni védelmét. Az eltulajdonítás tényét haladéktalanul jelenteni kell kölcsönvevő részére.
4)    Ideiglenes foglalkoztatott tevékenységének befejezése után köteles a számára átadott szerszámot / eszközt megfelelő állapotban haladéktalanul visszaszolgáltatni kölcsönvevő részére.
5)    A nem megfelelő állapotban visszaszolgáltatott hegesztő beütő bélyegzőért 200 EUR kötbért számolunk fel kölcsönbeadó részére.


17.     Díjtételek

1)    A keret-megrendelésben meghatározott díjtételek érvényesek a mindenkori törvényben meghatározott általános forgalmi adóval.
2)    A díjtételek tartalmazzák a személyi, tárgyi jellegű és egyéb költségeket, pl. bért és bérrel kapcsolatos költségeket, referencia pótlékokat, utazási költségeket, utazásra fordított időket, időszakos hazautazásokat, szállást, ellátást, munkahelyre eljutás idejét, minden pótlékot és pótdíjat (pl. szennyeződés, magasság, nehézség, alagút és sugárzás pótlékot, stb.), adókat, társadalombiztosítási járulékokat és biztosításokat, egyéb illetékeket és egyebeket, tartalék pihenőt, továbbá a hatóságok és hivatalok által előírtak, a hatóságok részére benyújtandó dokumentumok beszerzésének költségét (a törvényekben / előírásokban előírtak betartására vonatkozó igazolásokat is beleértve), biztonsági intézkedéseket, biztosításokat, stb.
3)    Az érvényességi időt és érvényességi területet a keret-megrendelés rögzíti.


18.     Elszámolás

1)    A szakértelem díjazásának alapja a munkahelyen végzett tényleges tevékenység.
2)    Az elszámolás havonta utólag történik kölcsönbeadó által kiállított számla alapján.
3)    A kölcsönbeadó által kiállított számla tartalmának érthetőnek, szakmai és számviteli szempontból helyesnek kell lenni, a törvényben meghatározott előírásoknak meg kell felelni és az alábbi adatokat kell tartalmazni:
a)    Kölcsönvevő teljes megrendelési számát;
b)    Kölcsönbeadó és kölcsönvevő áfa azonosító számát;
c)    Építkezés ill. projekt megnevezését;
d)    Ideiglenesen foglalkoztatott nevét és szakértelmét;
e)    Ideiglenesen foglalkoztatott foglalkoztatásának időtartamát.
4)    Az elszámolás alapja kizárólag a kölcsönvevő aláírt és elektronikusan kiállított jelenléti nyilvántartása.
5)    Az elszámolás kizárólag a ténylegesen teljesített munkaórák alapján történik a tízórai, ebédidő, előkészítési és oktatási idők figyelembe vétele nélkül.
6)     Jelen pont egyik feltételének be nem tartása esetén az elszámolás nem kerül elfogadásra, a számla összegének kifizetése nem esedékes, a kölcsönvevő a fizetés nem teljesítése esetén nem esik késedelembe. Kölcsönvevő tájékoztatja kölcsönbeadót erről és a hibás számlát visszaküldi.


19.     Fizetés

1)    A fizetés a keret-megrendelésben rögzítettek alapján történik. A keret-megrendelés ettől eltérő rendelkezése hiányában, a fizetési határidő a számla kézhezvétele utáni 21 nap 3% levonással vagy 45 nap nettó.
2)    Kölcsönbeadó fizetési igényeinek érvényesítésének feltétele a kölcsönbeadó illetékes betegbiztosítójának és illetékes pénzügyi hivatalának utolsó érvényes negatív igazolásának bemutatása.
3)    Ha kölcsönadó megrendeléssel és az általános feltételekkel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, különösen nem mutatja be "Zi." 2 szerinti igazolásokat vagy nem fizeti meg
AÜG 10. §-ban előírt díjazási igényeket és társadalombiztosítási járulékokat, kölcsönvevő megfelelő vagy méltányos mértékű visszatartásra jogosult.
4)    A fizetési határidő csak az előírás szerinti számla kölcsönvevő általi kézhezvételének (postabélyegző) napján kezdődik.


20.     Adók, járulékok és díjak

1)    Kifejezetten felhívjuk a figyelmet az adó-, társadalombiztosítási és járuléktörvény rendelkezéseinek szigorú betartására!
2)    A foglalkoztatási országon belül és kívül esedékes társadalombiztosítási járulékokat, adókat, egyéb illetékeket és díjakat, melyek ideiglenes foglalkoztatott foglalkoztatásával összefüggenek, kölcsönbeadó viseli. Kölcsönbeadó foglalkoztatási országban foglalkoztatott ideiglenes foglalkoztatottjaira a foglalkoztatási országban érvényes bér- ill. forrásadók vonatkoznak.
3)    Kölcsönbeadó köteles az adótörvény keretében saját maga és felszólítás nélkül határidőben és előírás szerint megfizetni az ideiglenes foglalkoztatottak személyi- / jövedelem- / forrásadóját és egyéb járulékait.
4)    Az adó / járulék megfizetését 183 napos foglalkoztatási időtartam túllépése esetén az adóéven / naptári éven belül / 12 hónapon belül felszólítás nélkül igazolni kell kölcsönvevő részére. Ez a szabályozás a foglalkoztatási ország és a munkaerő bejelentett lakcíme szerinti országa között (középpontban DBA szerinti létérdekek) mindenkori kettős adózásról szóló megállapodásnak (DBA) megfelelően módosulhat.
5)    Kölcsönbeadó további igazolja, hogy a teljesítési időszakban korlátozás nélkül adóköteles és a forgalmi adóról szóló törvény (UStG) értelmében vállalkozónak minősül.
6)    DBA mentesítési rendelkezés értelmében külföldi munkaerő kölcsönbeadó általi munkaerő kölcsönzés esetén (Bruck / Eisenstadt / Oberwart pénzügyi hatósága által kiállított) érvényes mentesítési határozat hiánya esetén Ausztria területén 20% mértékű forrásadót kell visszatartani.


21.     Szerződés felmondása kölcsönvevő részéről

1)    Kölcsönvevő jogosult alapos ok fennállása esetén az ideiglenes foglalkoztatottat a foglalkoztatás helyéről haladéktalanul kiutasítani. Ebben az esetben kölcsönvevő jogosult haladéktalanul kártérítést követelni kölcsönbeadótól. Ideiglenesen foglalkoztatott mulasztásával kapcsolatosan felmerülő költségek kölcsönbeadót terhelik.
2)    A helyileg szokásos díjazás, a törvényben előírt társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetésének nem teljesítése esetén kölcsönvevő jogosult a kölcsönbeadóval fennálló szerződéses viszonyt haladéktalanul megszüntetni.
 

22.     Kölcsönvevő felelőssége

Kölcsönvevő felelőssége a kismértékű hanyagságból bekövetkezett károkért kizárt, kivéve személyi sérülés esetén vagy ha kölcsönvevő kötelező felelősségét törvény írja elő.


23.     Titoktartás

Kölcsönbeadó és ideiglenes foglalkoztatott köteles az összes információt, különösen a vonatkozó megbízással kapcsolatos információkat szigorúan titokban tartani. A titoktartási kötelezettség fennáll a megbízás vége, ill. a tevékenység befejezése után is.


24.      Adatvédelmi nyilatkozat

Fontos információk az adatvédelemmel kapcsolatban
Az Ön személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra. Adatait ezért kizárólag a törvényi rendelkezéseknek (GDPR, TKG=2003. évi osztrák telekommunikációról szóló törvény) megfelelően kezeljük. Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt a honlapunk keretében történő adatkezelés legfontosabb elemeiről.     

Kapcsolatfelvétel
Amennyiben Ön a honlapon található formanyomtatványon vagy e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, úgy az Ön által megadott adatokat az ajánlatkérés feldolgozása valamint az ahhoz kapcsolódó további kérdések céljából hat hónapig tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.  

Sütik
Honlapunk úgy nevezett sütiket használ. Ezek olyan kis szövegfájlok, melyek a böngészők segítségével kerülnek az Ön számítógépére. Ezek nem okoznak kárt.
A sütiket arra használjuk, hogy ajánlatunkat felhasználóbarát módon tudjuk alakítani. Néhány süti az Ön számítógépén marad egészen addig, amíg Ön ezeket nem törli. Ezek a sütik teszik számunkra lehetővé, hogy felismerjük a böngészőjét a honlapunk következő megtekintésekor.  
Ha Ön ezt nem szeretné, akkor beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy az tájékoztassa Önt a sütik elhelyezéséről és Ön ezeket csak egyedi esetekben engedélyezze.  
A sütik kikapcsolása esetén honlapunk használhatósága korlátozott lehet.

Webelemzések
Honlapunk a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA cég Google Analytics webelemző szolgáltatásának funkcióit használja. Ehhez olyan sütiket használunk, melyek lehetővé teszik a látogatók honlap használatának elemzését. Az így létrehozott információk a szolgáltató szerverére kerülnek az Amerikai Egyesült Államokba és ott kerülnek az adatok tárolásra.   
A Google Analytics számára szükséges sütik tárolását az Ön böngésző szoftverének megfelelő beállításával meg lehet akadályozni. Ez azonban azt eredményezheti, hogy adott esetben nem tudja teljes körűen használni ennek a honlapnak valamennyi funkcióját.  
A szolgáltatóval megfelelő szerződést kötöttünk a megbízásban szereplő adatok kezelésére.
Az Ön IP-címe rögzítésre kerül, azonban rögtön álnevesítve. Ezáltal már csak körülbelüli lokalizálásra van lehetőség.  
Az adatkezelés a TKG=2003. évi osztrák telekommunikációról szóló törvény 96.§ (3) bekezdés valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás) és/vagy f) pontja (jogos érdek) szerinti törvényi rendelkezések alapján történik.  
A GDPR (jogos érdek) értelmében célunk az, hogy javítsuk ajánlatunkat és a webes megjelenésünket. Mivel felhasználóink magánszférája fontos számunkra, ezért a felhasználói adatok álnevesítésre kerülnek.

Linkek más honlapokra és közösségi oldalakra
a.   Ezen a honlapon más honlapokra mutató linkek vannak elhelyezve, melyek csupán tájékoztatási célokat szolgálnak. Ezek a honlapok nem állnak az ellenőrzésem alatt és ezért nem esnek ezen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseinek hatálya alá. Amennyiben Ön aktivál egy linket, előfordulhat, hogy ennek a honlapnak az üzemeltetője adatokat gyűjt Önről és azokat a saját adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően használja, mely nyilatkozat eltérhet a mienktől.
b.   Ezen a honlapon lehetőség van továbbá plugineken keresztül különböző közösségi hálózatokkal integrálódni. Ezek a közösségi hálózatok a következőek:
•    Facebook, melyet a Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország, működtet.

Amennyiben ezeknek a közösségi hálózatoknak valamelyik pluginjére klikkel, úgy az aktiválódik és létrehozza a kapcsolatot ennek a hálózatnak a mindenkori szerverével. Nincsen ráhatásom azoknak az adatok terjedelmére és tartalmára, melyek a pluginra történő klikkeléssel az adott közösségi hálózat üzemeltetőjéhez elküldésre kerülnek.
Amennyiben tájékozódni szeretne ezen közösségi hálózatok üzemeltetői által gyűjtött adatok fajtájáról, terjedelméről és céljáról, úgy kérem, olvassa el az adott közösségi hálózat adatvédelmi rendelkezéseit.

Ön jogai
Önt alapvetően megilleti a tájékoztatáshoz, az adatok helyesbítéséhez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, a visszavonáshoz és a tiltakozáshoz való jog. Amennyiben úgy gondolja, hogy az Ön adatainak kezelése az adatvédelmi jogba ütközik vagy az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogai egyéb más módon sérültek, úgy panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál. Ausztriában ez az Adatvédelmi Hatóság.

Kapcsolat
E-mail-cím: datenschutz(at)binder-industrieanlagenbau.com
 

25.     Egyéb rendelkezések

1)    ABZ egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem befolyásolja az egyéb rendelkezések érvényességét. Szerződő felek kötelesek az érvénytelenné vált rendelkezést felek eredeti akaratához gazdasági és jogi szempontból legközelebb álló rendelkezéssel helyettesíteni.
2)    Külön megállapodások, jelen ABZ és keret-megrendelés kiegészítései és módosításai kizárólag írásban érvényesek.
3)    Ha a „Szállítandó dokumentumok“ 11. pontban felsorolt dokumentumokat kölcsönbeadó nem mutatja be határidőre, 500 EUR / ideiglenes foglalkoztatott mértékű kötbért számítunk fel.
4)    Kölcsönbeadó kifejezetten kijelenti, hogy a mindenkori helyszínen nyújtott szolgáltatások tekintetében az általa vagy alvállalkozói által foglalkoztatott külföldi munkavállalókra vonatkozóan a külföldi munkavállalók foglalkoztatásáról szóló törvény aktuális szövegének értelmében jogos ellenőrzési kötelezettségeinek eleget tett.     
A munka megkezdése előtt köteles jelen ellenőrzési jogok betartását, a felsorolt dokumentumok hiánytalanságát kölcsönvevőnek igazolni felszólítás nélkül a fremdpersonal@binder-industrieanlagenbau.com e-mal címen vagy a +43-2277/2901-51 faxszámon). Ha kölcsönvevőnek költsége merül fel a kölcsönzött munkaerő (függetlenül attól, hogy bel-, vagy külföldi) engedély nélküli foglalkoztatás kapcsán (hatósági büntetőfeljelentések stb.), a költségeket 10%-os kezelési költséggel áthárítja kölcsönbeadóra. Kölcsönbevevő engedély nélküli foglalkoztatás jogcímén elítélése esetén kölcsönbeadó vétkessége esetére felek 5000 EUR / dolgozó mértékű átalány kötnek ki.


26.     Vis major

1)    Vis major körülmény kizárólag a foglalkoztatási helyet közvetlenül befolyásoló tűzvész, időjárási körülmények, háború és zendülés.
2)    Ameddig az egyik szerződő fél vis major körülmények fennállása miatt akadályozva van a szerződés teljesítésében, az érintett teljesítési kötelezettségek szünetelnek. Vis major körülmény következtében bekövetkezett események során felmerülő költségeket szerződő felek saját maguk viselik.
3)    Kölcsönvevő nem felel kölcsönbeadóval szemben a szerződés teljesítésének vis major körülmények által okozott következményeiért.


27.     Alkalmazandó jog és bírósági illetékesség

A munkaerő kölcsönzéssel kapcsolatosan felmerülő vitás kérdésekre az osztrák anyagi jog a mérvadó. Illetékes bíróság helye St. Pölten vagy Tulln.